Portal
FAJERWERKI
19.12.2014 Straż Miejska
grafika

Zbliża się okres sylwestrowo – noworoczny, kiedy to w sposób spontaniczny i często nieodpowiedzialny używa się środków pirotechniki widowiskowej w postaci różnego rodzaju petard, rac itp., w celu wyrażenia swojego zadowolenia i radości z okazji nadejścia Nowego Roku.

Nie można zapominać, że mimo zapewnień producentów i sprzedawców, iż są to materiały całkowicie bezpieczne, mamy do czynienia z materiałami wybuchowymi, których nieumiejętne użycie może doprowadzić do nieszczęścia.

Dlatego Straż Miejska apeluje o umiejętne i odpowiedzialne posługiwanie się tego rodzaju materiałami.

Rodzice , zwracajcie uwagę na dzieci, czy przypadkiem nie mają zbyt łatwego dostępu do środków pirotechnicznych zakupionych przez Was.

Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas odpalania środków pirotechnicznych.

Nie pozwólmy odpalać fajerwerków dzieciom bez nadzoru osoby dorosłej.

Nie odpalajmy petard będąc pod wpływem alkoholu.

Nie używajmy fajerwerków w miejscach, w których mogą one spowodować pożar.

Nie odpalajmy środków pirotechnicznych w miejscach, gdzie mogą one narazić na niebezpieczeństwo inne osoby.

Nie odpalajmy fajerwerków z tzw. "ręki", balkonu lub w miejscach łatwopalnych (np. dach pokryty papą). Starajmy się robić to na otwartym i równym terenie .

Po odpaleniu oddalmy się na bezpieczną odległość.

Pamiętajmy również, że huk z odpalanych fajerwerków niepokoi zwierzęta, szczególnie psy.

Pod żadnym pozorem nie rozbieramy fajerwerków, nie podchodźmy do fajerwerków które nie wypaliły .

Apelujemy do sprzedawców i hurtowników. Prowadźcie handel wyłącznie materiałami pewnego pochodzenia, posiadającymi odpowiednie certyfikaty .

Przypominamy, że sprzedaż materiałów pirotechnicznych dozwolona jest tylko osobom pełnoletnim. Naruszenie tej normy jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 2.

Naruszenie przepisów w zakresie używania materiałów pirotechnicznych polegające na zakłócaniu ciszy, spokoju i porządku publicznego jest wykroczeniem z art. 51 Kodeksu wykroczeń. W artykule tym Ustawodawca chroni spokój i porządek publiczny przed jego zakłócaniem, które może przybierać różne formy. Przepis nie zawiera ograniczeń czasowych obowiązuje on nieprzerwanie cały rok. Dla wyczerpania znamion wykroczenia, a tym samym podjęcia interwencji przez strażnika miejskiego wymagane jest zgłoszenie osoby, której przeszkadza hałas. W przypadku gdy funkcjonariusz nie jest świadkiem zdarzenia, zgłaszający musi świadczyć przez sądem.

Osoba powyżej 17 roku życia, która poprzez odpalanie petard zakłóca ciszę, spokoju i porządek publicznego podlega ukaraniu mandatem karnym / wg taryfikatora/ w wysokości 100 - 500 zł, lub w postępowaniu karnym sądowym grzywną do 5 tys. zł.

Sankcje prawne wobec osób poniżej 17 roku życia używających materiałów pirotechnicznych sprowadzają się do przekazania takich spraw Policji z możliwością skierowania do rozpatrzenia przez sąd rodzinny. O takich przypadkach powiadamiani są również rodzice i dyrektor szkoły.

Organizatorów i wykonawców pirotechnicznych pokazów sylwestrowo – noworocznych prosimy o wykazanie maksimum rozsądku i zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa określonych w przepisach.

Straż Miejska każdego roku prowadzi kontrolę punktów, w których prowadzi się sprzedaż hurtową i detaliczną środków pirotechniki widowiskowej. Osoby sprzedające materiały pirotechniczne szczególną uwagę muszą zwrócić na : sposób przechowywania tych materiałów, posiadanie stosownych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie, odpowiednie oznakowanie i umieszczenie instrukcji z zakresu bezpieczeństwa na tych wyrobach.

Na wyrobach powinny być umieszczone ,w języku polskim, następujące czytelne informacje;

● sposób odpalania wyrobu,

● nazwę wyrobu,

● nazwę producenta,

●instrukcję obsługi w języku polskim oraz zasady bezpiecznego użytkowania,

●datę ważności produktu (BARDZO WAŻNE!)

● wymogi bezpieczeństwa użytkownika,

● znak literowy <NWP> (Nie Wymaga Pozwolenia) oznaczający, że wyrób jest ujęty w wykazie wyrobów pirotechnicznych, których nabywanie, przechowywanie i użytkowanie nie wymaga pozwolenia wojewody.

 

Ponadto miejsca sprzedaży powinny być zaopatrzone w znaki z informacjami o:

 

●zakazie sprzedaży osobom niepełnoletnim,

● zakazie otwierania opakowań wyrobów pirotechnicznych na terenie obiektu,

● zakaz użytkowania wyrobów pirotechnicznych w obiekcie, oraz na terenie do niego przyległym.

Jesteśmy przekonani , że okazywana poprzez odpalanie środków pirotechnicznych radość nie zamieni się w tragedię i ból poszkodowanych oraz ich najbliższych.

Jeszcze raz apelujemy do Państwa o mądrość i rozwagę w posługiwaniu się materiałami wybuchowymi szczególnie w okresie sylwestrowo – noworocznym.

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT