Portal
AKCJA POSTÓJ
27.11.2013 Straż Miejska
grafika
Powiązane galerie:
grafika
31.10.2013

8

Straż Miejska

,,Prawidłowo zaparkuj

samochód”

 

W związku z dużą ilością ujawnionych wykroczeń dotyczących nieprawidłowego parkowania, a także w trosce o bezpieczeństwo, funkcjonariusze straży miejskiej przypominają o ogólnych warunkach zatrzymania i postoju zgodnie z art. 46 Prawa o ruchu drogowym:

 

1. Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia.

 

2. Kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej.

 

3. W czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią.

 

4. Kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

 

5. Kierujący pojazdem jest obowiązany w czasie postoju zabezpieczyć pojazd przed możliwością jego uruchomienia przez osobę niepowołaną oraz zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

 

 

Ponadto dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem że: nad danym odcinku nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju; szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest mniejsza niż 1,5 m; pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni (przy zachowaniu 1,5 m szerokości chodnika) całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru. Inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t może być w całości umieszczony na chodniku tylko w miejscu wyznaczonym odpowiednimi znakami drogowymi.

 

 

AKCJA „POSTÓJ”

 

 

W ramach prowadzonej przez Straż Miejską w Nakle nad Notecią akcji „Postój” i zgłaszanych interwencji, chcemy poinformować kierujących o prawidłowym parkowaniu w rejonie dwóch nakielskich skrzyżowań charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu.

 

Pierwszym z nich jest rejon skrzyżowania ulic: Gimnazjalna, Jackowskiego, Krzywoustego i Powstańców Wielkopolskich, a drugim jest skrzyżowanie ulic: Dąbrowskiego, Plac Konopnickiej, Powstańców Wielkopolskich oraz Kościelna.

 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o ruchu drogowym:

 

Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania art. 49 ust. 1 pkt 1 oraz

 

Zabrania się zatrzymania pojazdu na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem art. 49 ust. 1 pkt 2.

 

 

KARY

 

Za zatrzymanie pojazdu na skrzyżowaniu lub w jego rejonie taryfikator przewiduje karę grzywny w wysokości 300 zł i 1 pkt, natomiast za zatrzymanie na przejściu dla pieszych lub w jego rejonie taryfikator przewiduje karę grzywny w wysokości od 100 do 300 zł i 1 pkt.

 

Parkowanie lub zatrzymanie na przejściu dla pieszych lub w jego rejonie jest szczególnie niebezpieczne, ponieważ pieszy jest zmuszony do wychylania się, wychodzenia zza pojazdu który ogranicza jemu i jego widoczność.

 

 

Ponadto zabrania się zatrzymania pojazdu:

 

 • w tunelu, na moście lub na wiadukcie,
 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię,
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni,
 • w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd,
 • na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu
 • na pasie między jezdniami,
 • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości,
 • w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu,
 • na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zabrania się postoju:

 

 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej,
 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;
 • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego
  do słupka wskaźnikowego z jedną kreską;
 • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu
 • na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami. 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT