Straż Miejska w Nakle nad Notecią prowadzi na terenie całej gminy kontrole posesji w zakresie utrzymania porządku i czystości
04.04.2017 Straż Miejska 1517
grafika

Właściciel, użytkownik lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest okazać dokumenty, rachunki lub paragony od firm wywożących nieczystości z szamb oraz umowę potwierdzającą korzystanie z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności związanej z wywozem nieczystości ciekłych. W ubiegłym miesiącu mieszkańcy miejscowości m. in. Chrząstowo, Ślesin czy Trzeciewnica otrzymali wysokie mandaty za odprowadzanie nieczystości do rowu melioracyjnego.

 

Na podstawie przepisów zawartych w ustawie Prawo Ochrony Środowiska , w ustawie o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Nakło nad Notecią.

Straż Miejska upoważniona jest do:

- kontroli składowania odpadów komunalnych na danej nieruchomości,

- kontroli szamb na nieczystości płynne, w tym sprawdzenia posiadanej umowy na wywóz nieczystości, częstotliwości wywozu nieczystości (faktury), porównania ilości pobranej wody z ilością wywiezionych nieczystości,

- wezwania właścicieli nieruchomości do siedziby Straży Miejskiej celem złożenia wyjaśnień i okazania brakujących dokumentów związanych z kontrolą,

- kontroli palenisk domowych,

- kontroli pozbywania się z nieruchomości innych przedmiotów takich jak: opony, azbest itp.

Strażnicy weryfikują też jak składowane są odpady komunalne na danej nieruchomości i częstotliwość opróżniania szamb, która zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy powinna wynosić co najmniej 1 x na 2 m-ce.

Porównują ilości pobranej wody z ilością wywiezionych nieczystości i w końcu sprawdzają, gdzie z danej posesji trafiają opony czy azbest.

Uniemożliwienie lub utrudnienie przez właściciela, użytkownika lub zarządcę, przeprowadzenia kontroli nieruchomości naraża takie osoby na odpowiedzialność karną określoną w art. 225 § 1 Kodeksu karnego.

Kto osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia bądź utrudnia wykonanie czynności służbowej – podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech”.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane