Odbył się I etap VII Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie
08.12.2016 Straż Miejska 1611

Straże Miejskie z Torunia, Bydgoszczy, Świecia, Grudziądza, Nakła nad Notecią, Rypina, Włocławka i Chełmna z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko - Pomorskiego są organizatorami VII Kujawsko-Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie "Bezpieczny i przyjazny region".

VII Kujawsko – Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczny
i przyjazny region” jest nowatorskim projektem realizowanym w naszym województwie
z zakresu propagowania zasad bezpieczeństwa wśród młodzieży. Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Województwa Kujawsko Pomorskiego. Olimpiada ma na celu pobudzić młodych ludzi do podejmowania działań związanych
z bezpieczeństwem w ich środowiskach lokalnych. Jest to również próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy młodzież czuje się odpowiedzialna za ład i porządek
w środowisku lokalnym Uczestnicy przedmiotowego przedsięwzięcia w głównej mierze powinni wykazać się wiedzą z zakresu ogólnych przepisów dotyczących ładu i porządku publicznego, ale również powinni posiadać wiedzę dotyczącą lokalnych norm prawnych. Olimpiada została podzielona na trzy etapy. I etap (test z wiedzy ogólnej składający się z 20 pytań jednokrotnego wyboru ) został przeprowadzony w czwartek,
8 grudnia 2016 roku
o godzinie 9:00
w wyznaczonych placówkach miast współorganizatorów. W całym województwie chęć uczestnictwa zadeklarowało 915 uczniów. Na terenie powiatu nakielskiego do testu przystąpiło 104 uczniów i uczennic z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Staszica
w Nakle nad Notecią, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka
w Szubinie. Test został przeprowadzony w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią. Koordynatorem regionalnym z ramienia organizatora był st. insp. Straży Miejskiej w Nakle nad Notecią
Dariusz Chróściński.

II etap olimpiady odbędzie się 11 stycznia 2017 roku w Wyższej Szkole Bankowej
w Toruniu.
Finał został zaplanowany na 31 marca 2017 roku. Zwycięzca olimpiady otrzyma indeks upoważniający go do podjęcia na dowolnym przez siebie wybranym kierunku studiów w Wyższej Szkole Bankowej, natomiast na wszystkich uczestników III etapu czekają atrakcyjne nagrody.

Za pomoc w zorganizowaniu I etapu konkursu Straż Miejska w Nakle nad Notecią pragnie podziękować Panu Michałowi Dubkowskiemu, Dyrektorowi Nakielskiego Ośrodka Kultury, Pani Małgorzacie Kwaśniewskiej Dyrektor Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią, Pani Krystynie Dawidowicz sołtys wsi Trzeciewnica, Panu Tomaszowi Rompalskiemu Dyrektorowi SP nr 4 w Nakle nad Notecią, oraz Mieczysławowi Kubiakowi Kierownikowi ZRP.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Wyszukiwarka portalowa
Opcje zaawansowane